Eòin na sgìre le L.A.S.

Seo dealbhan a thog sinn as t-sàmhradh is beagan fiosrachaidh mu na h-eòin a chì thu san sgìre seo.

Guilbneachd - Thig i tràth as t-samhradh - a curlew who comes early in the summer

Guilbneachd - Thig i tràth as t-samhradh - a curlew who comes early in the summer

gocan-conaisg - a whin chat

gocan-conaisg - a whin chat

clacharan na shuidh air clach - an lorg thu e? / wheatear - can you spot it?

clacharan na shuidh air clach - an lorg thu e? / wheatear - can you spot it?

Gobhlainn-gaoithe - Thig na gòbhlain seo à Namibia ann an Ceann a Deas Africa - swallows all the way from Namibia/south africa

Gobhlainn-gaoithe - Thig na gòbhlain seo à Namibia ann an Ceann a Deas Africa - swallows all the way from Namibia/south africa

65770219_1539455329525111_3002708415131680768_n.jpg
am bothan aig loch ruadhan

am bothan aig loch ruadhan

Na h-èoin a thig gu Loch Ruadhan

Na h-èoin a thig gu Loch Ruadhan

tunnag òr chluasach agus a h-isean. bha i ag iasgachd is a’toirt na h-èisg dhan isean - a slavonian grebe and her chick fishing for tea

tunnag òr chluasach agus a h-isean. bha i ag iasgachd is a’toirt na h-èisg dhan isean - a slavonian grebe and her chick fishing for tea

bog an lòin / sandpiper

bog an lòin / sandpiper

bog an lòin - sandpiper

bog an lòin - sandpiper

Tunnag no lach

Tunnag no lach

buidheagan sa ghàrradh againn. Is toil leotha sìl nam bèarnan-brìde - a charm of gold finches in our garden

buidheagan sa ghàrradh againn. Is toil leotha sìl nam bèarnan-brìde - a charm of gold finches in our garden

A’ lorg Learga-ruadh - looking for red throated divers . Chunnaic sinn 5 dhiubh agus chuala sinn am fuaim glugach. mise a th’anns a mheadhon.

A’ lorg Learga-ruadh - looking for red throated divers . Chunnaic sinn 5 dhiubh agus chuala sinn am fuaim glugach. mise a th’anns a mheadhon.

Loch an Eòin Ruadh - bha iad a-measg an luachair is a’ snàmh mu cheann an loch - cha robh an camera làidir gu leòr!

Loch an Eòin Ruadh - bha iad a-measg an luachair is a’ snàmh mu cheann an loch - cha robh an camera làidir gu leòr!