Cairtean-puist a rinn a’ chlann agam gus airgead a thogail do chathranas a chuidich an seanair.

Post cards my children made to raise some money for a charity that helped their grandad.